Dom > Znanje > Sadržaj
Koji je zahtev za ugradnjom pumpe duboke buke u pumpnoj stanici?
- Apr 10, 2018 -

Koji je zahtev za ugradnjom pumpe duboke buke u pumpnoj stanici?

1. Radno kolo treba čvrsto pričvrstiti na osovinu;

2, sa prirubničkim priključkom višestepene centrifugalne pumpe za duboku pumpu za bušenje, proverite poklopac peska i zaptivni prsten, točak pumpe i zaptivni prsten, balansni bubanj i komplet čišćenja, klirens mora biti u skladu sa zahtevima crteži.

3. Prikladno je očistiti navoj i kraj ivice cijevi pumpe i potporne cijevi cijevi pumpe spojene sa navojem navoja i provjeriti da li je krajnja površina pravokutna prema osi i bez oštećenja, a navoj biti u dobrom stanju;

4. Duboke bušotine povezane sa prirubnicama moraju biti paralelne sa svakom prirubnicom i pravougaone prema osi;

5. Krajnja strana spojnice treba da bude paralelna i pravolinijska prema osi, a krajnja strana mora biti manja od 0,04 mm, prenosna vratila treba biti ravna, radijalni zamah bi trebao biti manji od 0,20 mm, navoj bi trebalo očistiti i bez štete;


Related Products